[Бърз съвет] Бързо добавяне на манекен текст към документ с думи

Повечето от нас са чували за Lorem ipsum, който често се използва като фиктивен текст. Тъмническият текст има много приложения във всеки документ. в Майкрософт Уърд например можете да го използвате, за да демонстрирате форматиране. Текстът на манекен се използва и като заместител, за да бъде попълнен по-късно със съдържание. Можеш създаване на шаблони с манекен текст, запазете форматирането и основните заглавия и когато възникне нужда, го попълнете с правилните думи.
Можете да използвате генератор на манекен текст на трети страни или методите, вградени в MS Word.

Функцията RAND на Word ви позволява автоматично да вмъквате автоматичния собствен текст на MS Word:= RAND (абзаци, изречения)

Ето, на параграфи стойност е за броя на абзаците от манекен текст, който Word ще генерира, и изречения е за броя на изреченията на параграф. Просто напишете формулата на мястото в документа, където искате да започне текстът на манекена, и натиснете Enter. Например:

= RAND (6.5)

Вижте екранната снимка за извадката от текст, който Word използва.

Можете да посочите до 200 абзаца с до 99 изречения всяка или до 99 абзаца с до 200 изречения във всяко.